top of page

Naš kabinet

 

Iako kabinet delimo sa nastavnicima francuskog, engleskog i hemije,kada kročite u ovu učionicu, sigurno ćete znati da se nalazite u kabinetu za biologiju. U ovom kabinetu vidi se i oseti posvećenost, kreativnost i ljubav prema biologiju, prema prirodi, životu. Zajedničkim radom i trudom, začinjenim sa entuzijazmom, učenici i nastavnici učinili su ovaj kabinet prepoznatljivim i prijatnim mestom u našoj školi.

 

 

Učenje u našem kabinetu

 

Rad u paru, grupi, timski radovi, prezentacije, gledanje filmova, sve je to sasvim uobičajeno za nastavu biologije u našem kabinetu. Na časovima biolgije, aktivnost i proces učenja su odgovornost kako nastavnika, tako i samih učenika. Frontalna nastava je nešto prevaziđeno, a do novih saznanja dolazi se prvenstveno aktivnošću učenika i uz korišćenje mnoštva nastavnih sredstava i primera iz prirode, kojih biologija ima na pretek. 

 

 

Nov izgled našeg kabineta

Kako izgledaju naši časovi

bottom of page